Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2016

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU NA 2016 ROK

 

Miesiąc

Nr sesji

Data, godzina, miejsce

Podstawowe tematy posiedzeń

Organy, Instytucje, Osoby odpowiedzialne za przygotowanie tematu

 

1.

 

28.01.2016r., godz. 15.00

Sala szkoleń UMPodsumowanie spotkań z mieszkańcami w 2015 r.Burmistrz Miasta,

Wydział KS,

Przewodniczący Rady

 

2.

 

25.02.2016r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM

 

Bezpieczeństwo na drogach.

Burmistrz Miasta,

Straż Miejska, Referat IRD,

Przewodniczący Rady

 

3.

 

31.03.2016r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM

 

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Burmistrz Miasta,

MOPS,

Przewodniczący Rady

 

 

4.

 

28.04.2016r., godz. 15.00

Sala szkoleń UMBudżet partycycypacyjny

Burmistrz Miasta,

Wydział KS,

Przewodniczący Rady

 

5.

 

25.05.2016r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM


1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2015r.

2. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Burmistrz Miasta,

Skarbin Miasta,

Przewodniczący Rady

 

6.

 

30.06.2016r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM


Działalność Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Burmistrz Miasta,

BOSiR,

Przewodniczący Rady

LIPIEC

Przerwa wakacyjna

 

8.

 

25.08.2016r.,godz. 15.00

Sala szkoleń UM

 

Gospodarka Odpadami

Burmistrz Miasta,

Wydział OŚ

Przewodniczący Rady

 

9.

 

29.09.2016r.,godz. 15.00

Sala szkoleń UMOświata w mieście

Burmistrz Miasta,

Ośrodek Edukacji

Przewodniczący Rady

 

10.

 

27.10.2016r.,godz. 15.00

Sala szkoleń UM

 

Kominikacja publiczna w mieście

Burmistrz Miasta,

Wydział GK

Przewodniczący Rady

 

11.

 

24.11.2016r.,godz. 15.00

Sala szkoleń UM

 

Podatki i opłaty lokalne.

Burmistrz Miasta,

Skarbnik Miasta,

Przewodniczący Rady

 

12.

 

29.12.2016r.,godz. 15.00

Sala szkoleń UM


Budżet Miasta na 2017 r.

Burmistrz Miasta,

Skarbnik Miasta,

Przewodniczący Rady

Redakcja strony: Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2016Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 383

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl