Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2015

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU NA 2015 ROK

 

Miesiąc

Nr sesji

Data, godzina, miejsce

Podstawowe tematy posiedzeń

Organy, Instytucje, Osoby odpowiedzialne za przygotowanie tematu

1.

Sesja nr I/2015

29.01.2015r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM

1. Budżet Miasta na 2015 r.

2. Plan pracy Rady Miejskiej na 2015 r.

Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta,

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji, Przewodniczący RM

2.

Sesja nr II/2015

26.02.2015r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM

 

Gospodarka odpadami komunalnymi.

Burmistrz Miasta, GPN, MASTER, BPiK,

Przewodniczący RM

3.

Sesja nr III/2015

25.03.2015r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM

 

Współpraca z Powiatem Bieruńsko – Lędzińskim.

Burmistrz Miasta, Starosta Bieruńsko-Lędziński, Przewodniczący RM

 

4.

Sesja nr IV/2015

30.04.2015r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM

1. Plan gospodarki niskoemisyjnej.
2. Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji położonych na terenie gminy Bieruń.

Burmistrz Miasta, RPŚZ,

Przewodniczący RM

5.

Sesja nr V/2015

28.05.2015r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM

1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2014r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący RM

6.

Sesja nr VI/2015

25.06.2015r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM

Środki zewnętrzne – efektywność pozyskiwania oraz plany.

Burmistrz Miasta, RPŚZ, Przewodniczący RM

 

LIPIEC

Przerwa wakacyjna

8.

Sesja nr VII/2015

20.08.2015r.,godz. 15.00

Sala szkoleń UM

 

Działalność Ośrodka Edukacji.

 

Burmistrz Miasta, OE, Przewodniczący RM

 

9.

Sesja nr VIII/2015

04.09.2015r.,godz. 15.00

KT Jutrzenka

1. Dni Bierunia i Dożynki 2015.
2. Obchody Roku Ukraińskiego.

Burmistrz Miasta, OŚRL, BOK, PM, Przewodniczący RM

 

Sesja nr IX/2015

24.09.2015r.,godz. 15.00

Sala szkoleń UM

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015.

Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta, Przewodniczący RM

 

10.

Sesja nr X/2015

29.10.2015r.,godz. 15.00

Sala szkoleń UM

 

Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji.

 

Burmistrz Miasta, RPŚZ, Przewodniczący RM

11.

Sesja nr XI/2015

26.11.2015r.,godz. 15.00

Sala szkoleń UM

 

Podatki i opłaty lokalne.

Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta, Przewodniczący RM

 

12.

Sesja nr XII/2015

30.12.2015r.,godz. 15.00

Sala szkoleń UM

1. Budżet Miasta na 2016 r.
2. Plan pracy Rady Miejskiej na 2016 r.

Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta, Przewodniczący RM

 

Redakcja strony: Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2450

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl