Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

PROTOKÓŁ NR VIII/2019

z VIII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 r.

Transmisja:

Transmisja z VIII Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 46 ]
001. Raport imiennego głosowania - rozszerzenie porządku obrad.pdf 001. Raport imiennego głosowania - rozszerzenie porządku obrad.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-06-28 09:25
Berger Janina
11.04KB
002. Raport imiennego głosowania - przyjęcie porządku obrad ze zmianą.pdf 002. Raport imiennego głosowania - przyjęcie porządku obrad ze zmianą.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-06-28 09:25
Berger Janina
11.05KB
003. Raport imiennego głosowania - przyjęcie Protokołu z VI sesji w dniu 20.05.2019 r..pdf 003. Raport imiennego głosowania - przyjęcie Protokołu z VI sesji w dniu 20.05.2019 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-06-28 09:25
Berger Janina
11.11KB
004. Raport imiennego głosowania - przyjęcie Protokołu z VII sesji w dniu 30.05.2019 r..pdf 004. Raport imiennego głosowania - przyjęcie Protokołu z VII sesji w dniu 30.05.2019 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-06-28 09:27
Berger Janina
11.12KB
005. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Bieruń nieruchomości lokalowej.pdf 005. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Bieruń nieruchomości lokalowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-06-28 09:27
Berger Janina
11.15KB
006. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń.pdf 006. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-06-28 09:27
Berger Janina
11.22KB
007. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie zmian w uchwale nr III.2.2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie.pdf 007. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie zmian w uchwale nr III.2.2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-06-28 09:28
Berger Janina
11.41KB
008. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Bierunia.pdf 008. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Bierunia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-06-28 09:28
Berger Janina
11.15KB
009. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji).pdf 009. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-06-28 09:28
Berger Janina
11.15KB
010. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.pdf 010. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-06-28 09:28
Berger Janina
11.26KB
011. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2019 rok Szczepienia ochronne.pdf 011. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2019 rok Szczepienia ochronne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-06-28 09:29
Berger Janina
11.33KB
012. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości.pdf 012. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-06-28 09:29
Berger Janina
11.3KB
013.  Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie mpzp terenu położonego pomiędzy ul. Kolejową, linią kolejową i ul. Szlaku Solnego.pdf 013. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie mpzp terenu położonego pomiędzy ul. Kolejową, linią kolejową i ul. Szlaku Solnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-06-28 09:29
Berger Janina
11.3KB
014. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki.pdf 014. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-06-28 09:30
Berger Janina
11.63KB
015. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.pdf 015. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-06-28 09:30
Berger Janina
11.18KB
016. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2019-2025.pdf 016. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2019-2025.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-06-28 09:30
Berger Janina
11.2KB
017. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok.pdf 017. Raport imiennego głosowania - Uchwała w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-06-28 09:30
Berger Janina
11.17KB
018. Raport imiennego głosowania - Wyznaczenie dwóch członków Rady Miejskiej do składu Społecznej Rady Programowej.pdf 018. Raport imiennego głosowania - Wyznaczenie dwóch członków Rady Miejskiej do składu Społecznej Rady Programowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-06-28 09:31
Berger Janina
11.27KB
019. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 019. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-07-01 09:59
Berger Janina
154.96KB
020. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 020. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-07-01 09:59
Berger Janina
154.96KB
021. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 021. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-07-01 09:59
Berger Janina
155.54KB
022. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 022. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
19-07-01 09:59
Berger Janina
155.55KB
023. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 023. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
19-07-01 10:00
Berger Janina
154.99KB
024. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 024. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-07-01 10:00
Berger Janina
156.28KB
025. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 025. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
19-07-01 10:00
Berger Janina
154.99KB
026. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 026. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
19-07-01 10:00
Berger Janina
154.99KB
027. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 027. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
19-07-01 10:01
Berger Janina
154.99KB
028. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 028. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
19-07-01 10:01
Berger Janina
154.99KB
029. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 029. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
19-07-01 10:01
Berger Janina
154.97KB
030. Raport imiennego głosowania - nieuwaględnienie uwagi do MPZP.pdf 030. Raport imiennego głosowania - nieuwaględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
19-07-01 10:02
Berger Janina
154.98KB
031. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 031. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
19-07-01 10:02
Berger Janina
154.97KB
032. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 032. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-07-01 10:02
Berger Janina
154.99KB
033. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 033. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
19-07-01 10:03
Berger Janina
154.99KB
034. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 034. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
19-07-01 10:03
Berger Janina
154.99KB
035. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 035. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
19-07-01 10:03
Berger Janina
155.56KB
036. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 036. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
19-07-01 10:05
Berger Janina
155KB
037. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 037. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
19-07-01 10:05
Berger Janina
155KB
038. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 038. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
19-07-01 10:05
Berger Janina
155.01KB
039. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 039. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-07-01 10:06
Berger Janina
155.01KB
040. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 040. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
19-07-01 10:06
Berger Janina
155.57KB
041. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 041. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
19-07-01 10:06
Berger Janina
155.03KB
042. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 042. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
19-07-01 10:07
Berger Janina
155.02KB
043. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 043. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
19-07-01 10:07
Berger Janina
155.02KB
044. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 044. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
19-07-01 10:07
Berger Janina
155.03KB
045. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 045. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
19-07-01 10:08
Berger Janina
155.02KB
046. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf 046. Raport imiennego głosowania - nieuwzględnienie uwagi do MPZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-07-01 10:08
Berger Janina
155.6KB

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 498

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl