Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

PROTOKÓŁ NR IV/2019

z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28.03.2019 r.

Transmisja:

Transmisja z IV Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 22 ]
1. Raport z imiennego głosowania - wprowadzeniem zmian do porządku obrad.pdf 1. Raport z imiennego głosowania - wprowadzeniem zmian do porządku obrad.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-04-01 15:47
Kuźbińska Magdalena
11.16KB
10. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu.pdf 10. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-04-01 16:01
Kuźbińska Magdalena
11.29KB
11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości.pdf 11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-04-01 16:01
Kuźbińska Magdalena
11.37KB
12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych na.pdf 12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych na.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-04-01 16:01
Kuźbińska Magdalena
11.28KB
13. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dotacji dla podmiotów prowadzących.pdf 13. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dotacji dla podmiotów prowadzących.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-04-01 16:01
Kuźbińska Magdalena
11.23KB
14. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata.pdf 14. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-04-01 16:02
Kuźbińska Magdalena
11.23KB
15. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok..pdf 15. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-04-01 16:02
Kuźbińska Magdalena
11.18KB
16. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.pdf 16. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-04-01 16:02
Kuźbińska Magdalena
11.14KB
17. Raport z imiennego głosowania - Sprawozdanie z działań Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf 17. Raport z imiennego głosowania - Sprawozdanie z działań Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-04-01 16:02
Kuźbińska Magdalena
149.25KB
18. Raport z imiennego głosowania - Sprawozdanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.pdf 18. Raport z imiennego głosowania - Sprawozdanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-04-01 16:04
Kuźbińska Magdalena
149.29KB
19. Raport z imiennego głosowania - Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Bieruń..pdf 19. Raport z imiennego głosowania - Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Bieruń..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-04-01 16:04
Kuźbińska Magdalena
148.67KB
2. Raport z imiennego głosowania - przyjęcie porządku obrad.pdf 2. Raport z imiennego głosowania - przyjęcie porządku obrad.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-04-01 15:59
Kuźbińska Magdalena
11.06KB
20. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie budowy tunelu pod przejazdem kolejowym zlokalizowanym.pdf 20. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie budowy tunelu pod przejazdem kolejowym zlokalizowanym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-04-01 16:04
Kuźbińska Magdalena
11.27KB
3. Raport z imiennego głosowania - przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.pdf 3. Raport z imiennego głosowania - przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-04-01 15:59
Kuźbińska Magdalena
11.18KB
4. Raport z imiennego głosowania - przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych,.pdf 4. Raport z imiennego głosowania - przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych,.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-04-01 15:59
Kuźbińska Magdalena
11.36KB
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta.pdf 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-04-01 16:00
Kuźbińska Magdalena
11.23KB
6. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz.pdf 6. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-04-01 16:00
Kuźbińska Magdalena
11.31KB
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia „Gminnego programu.pdf 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia „Gminnego programu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-04-01 16:00
Kuźbińska Magdalena
11.2KB
8. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i.pdf 8. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-04-01 16:00
Kuźbińska Magdalena
11.26KB
9. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu.pdf 9. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-04-01 16:00
Kuźbińska Magdalena
11.29KB
Protokół IV Sesja 28.03.2019 r..pdf Protokół IV Sesja 28.03.2019 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-05-31 07:57
Kuźbińska Magdalena
448.46KB
Zdanie odrębne do Uchwały Nr IV12019.pdf Zdanie odrębne do Uchwały Nr IV12019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-04-01 16:06
Kuźbińska Magdalena
275.81KB

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 501

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl