Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2008

Protokół z dnia 10.04.2008 (2013-08-07)

Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu i Jednostkach Organizacyjnych Gminy

Protokół z dnia 30.12.2008 (2013-08-07)

Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w Bieruńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bieruniu.

Protokół z dnia 14.11.2008 (2013-08-07)

Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w Bieruńskiej Spółce Wodnej w Bieruniu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bieruniu.

Protokół z dnia 25.10.2008 (2013-08-07)

Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w Referacie Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Bieruniu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bieruniu.

Protokół z dnia 05.08.2008 (2013-08-07)

Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w Wydziale Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Bieruniu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bieruniu.

Protokół z dnia 02.04.2008 (2013-08-07)

Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejski w Bieruniu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bieruniu.

Protokół z dnia 27.03.2008 (2013-08-07)

Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w Wydziale Inwestycji Miejskich i Remontów w Urzędzie Miejski w Bieruniu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bieruniu.

Protokół z dnia 15.02.2008 (2013-08-07)

Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w Ośrodku Edukacji w Bieruniu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bieruniu.
Drukuj Liczba odwiedzin: 5148

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl