Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrola Nr 7/2011

Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu - Komórki Organizacyjne Urzędu

1.

Znak sprawy

IK.1712.3.2011

 

2.

Numer protokołu

7/2011

 

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Urząd Miejski w Bieruniu

Komórki Organizacyjne Urzędu

 

4.

Adres jednostki kontrolowanej

43-150 Bieruń, Rynek 14

 

5.

Temat kontroli

Komunikacja wewnętrzna w obrębie struktury organizacyjnej jednostki.

 

6.

Zakres kontroli

08.08 - 24.08.2011 r.

z wyłączeniem dnia 12.08.2011 r.

 

7.

Daty przeprowadzenia kontroli

08.08 - 24.08.2011 r.

z wyłączeniem dnia 12.08.2011 r.

 

8.

Rodzaj przeprowadzonej kontroli

problemowa

 

9.

Metoda przeprowadzonej kontroli

wyrywkowa

 

10.

Wnioski/zalecenia pokontrolne

- przeanalizować zakresy czynności pod kątem zapewnienia i zorganizowania realnego systemu zastępstw pracowniczych; zgodnie z § 9 i § 55 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bieruniu; (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B-0151/178/09 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 1 października 2009 r.) oraz pkt 8.2 lit. a Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu; (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B/86/2003 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 31 października 2003 r.),

 

- dokumentować fakt zapoznawania pracowników z procedurami wewnętrznymi; zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84),

 

- przestrzegać zapisu pkt 10 lit. a Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu; (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B/86/2003 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 31 października 2003 r.), mówiącego o obowiązku przekazywania do Wydziału Finansowego dokumentów księgowych przeznaczonych do wypłaty nie później niż na 3 dni przed upływem terminu ich płatności.

 

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7786

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl