Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Plan kontroli przeprowadzanych w I półroczu 2010 roku

Plan  kontroli przeprowadzanych przez pracownika d/s kontroli Urzędu Miejskiego w Bieruniu w I półroczu 2010 roku

Lp.

 

Nazwa jednostki kontrolowanej

Adres jednostki kontrolowanej

Temat kontroli

Rodzaj/ metoda kontroli

Zakres kontroli

Termin kontroli

1

2

3

4

5

6

7

1.

Urząd Miejski w Bieruniu
Biuro Obsługi Rady Miejskiej i Burmistrza

43-150 Bieruń

Rynek 14

Realizacja wniosków i skarg mieszkańców gminy w 2009 roku.

problemowa/

wyrywkowa

2009 r.

II

2.

Urząd Miejski w Bieruniu

Straż Miejska

43-155 Bieruń

ul. Jagiełły 1

Realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych po kontroli problemowej w 2009 roku - okres badany od VII/2009 do II/2010 r.  

sprawdzająca/

wyrywkowa

VII/2009

-

II/2010 r.

III

3.

Urząd Miejski w Bieruniu

Referat Administracji

Podinspektor d/s społecznych

43-150 Bieruń

Rynek 14

Kontrola prawidłowości przyjęcia i rozliczenia (sprawozdań) z wykorzystania udzielonych dotacji za 2009 r. w zakresie sportu kwalifikowanego oraz realizacji zaleceń pokontrolnych.

problemowa/

wyrywkowa

2009 r.

IV

4.

Urząd Miejski w Bieruniu

Referat Zarządzania Mieniem

43-150 Bieruń

Rynek 14

Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej IK-0913/4/09 w 2009 roku.

sprawdzająca/

wyrywkowa

XII/2009

-

V/2010 r.

V

5.

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji

43-150 Bieruń

Rynek 14

Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej IK-0914/1/09 w 2009 roku.

sprawdzająca/

wyrywkowa

IX/2009

-

V/2010 r.

VI

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6440

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl