Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrola Nr 3/2010

1.

Znak sprawy

IK-0913/3/10

2.

Numer protokołu

3/2010

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Urząd Miejski w Bieruniu

Referat Administracji

Podinspektor d/s społecznych

4.

Adres jednostki kontrolowanej

43-150 Bieruń, Rynek 14

5.

Temat kontroli

Kontrola prawidłowości przyjęcia i rozliczenia (sprawozdań)  z wykorzystania udzielonych dotacji za 2009 r. w zakresie sportu kwalifikowanego oraz realizacji zaleceń pokontrolnych.

6.

Zakres kontroli

2009 r.

7.

Daty przeprowadzenia kontroli

23.IV.-19.V.2010 r.

8.

Rodzaj przeprowadzonej kontroli

problemowa

9.

Metoda przeprowadzonej kontroli

wyrywkowa

10.

Wnioski/zalecenia pokontrolne

- stosować się do postanowień Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych,

- podjąć działania mające na celu wyegzekwowanie od Dotowanych kwot: 22,36 zł. oraz 0,01 zł. zgodnie z zapisami umów,

- przeanalizować ponownie zasadność przyjęcia do rozliczenia dotacji faktury na kwotę 72,10 zł.,

- opracować wewnętrzną procedurę kontroli udzielanych dotacji celem wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją wykonywanych zadań, wydatkowaniem i rozliczaniem przekazywanych środków finansowych.

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6453

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl