Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrola Nr 25/2009

Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu Komórki Organizacyjne Urzędu

1.

Znak sprawy

IK-0913/5/09

2.

Numer protokołu

25/2009

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Urząd Miejski w Bieruniu
Komórki Organizacyjne Urzędu

4.

Adres jednostki kontrolowanej

43-150 Bieruń, Rynek 14

5.

Temat kontroli

Dokonywanie wydatków od VI-XII/2009 r. pod kątem zgodności z planem finansowym, opis faktur, dotrzymywanie terminów płatności za zaciągnięte zobowiązania oraz przestrzeganie zasad zawartych w „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu" w ramach kontroli 5% wydatków.

6.

Zakres kontroli

VI-XII/2009

7.

Daty przeprowadzenia kontroli

28.XII.- 31.XII.2009 r.

8.

Rodzaj przeprowadzonej kontroli

problemowa

9.

Metoda przeprowadzonej kontroli

wyrywkowa

10.

Wnioski/zalecenia pokontrolne

kontrola nie wykazała nieprawidłowości, które skutkowałyby    wydaniem     zaleceń     pokontrolnych

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 9625

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl