Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrola Nr 21/2009

Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1

1.

Znak sprawy

IK-0914/7/09

2.

Numer protokołu

21/2009

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1

4.

Adres jednostki kontrolowanej

43-150 Bieruń, ul. Krakowska 28

5.

Temat kontroli

Sprawozdawczość      i      gospodarka       finansowa       od I-X/2009 r.: w tym przestrzeganie procedur kontroli w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania    wydatków    obejmująca,     co      najmniej 5% wydatków.

6.

Zakres kontroli

I-X/2009

7.

Daty przeprowadzenia kontroli

17.XI-20.XI.2009r. (z wyłączeniem 20.XI.2009r.)

8.

Rodzaj przeprowadzonej kontroli

problemowa

9.

Metoda przeprowadzonej kontroli

wyrywkowa

10.

Wnioski/zalecenia pokontrolne

kontrola nie wykazała nieprawidłowości, które skutkowałyby    wydaniem     zaleceń     pokontrolnych

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 9560

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl