Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrola Nr 20/2009

Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu: Referat Zarządzania Mieniem

1.

Znak sprawy

IK-0913/4/09

2.

Numer protokołu

20/2009

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Urząd Miejski w Bieruniu

Referat Zarządzania Mieniem

4.

Adres jednostki kontrolowanej

43-150 Bieruń, Rynek 14

5.

Temat kontroli

Kontrola prawidłowości prowadzenia i egzekwowania należności z tytułu czynszu dzierżawnego od I-X/2009r.

6.

Zakres kontroli

I-X/2009r.

7.

Daty przeprowadzenia kontroli

12.XI-13.XI.2009r.

8.

Rodzaj przeprowadzonej kontroli

doraźna

9.

Metoda przeprowadzonej kontroli

wyrywkowa

10.

Wnioski/zalecenia pokontrolne

- na bieżąco analizować zaległości dłużników, wysyłać upomnienia (wezwania) jak i egzekwować odsetki od nieterminowych wpłat;

-na bieżąco uzgadniać salda pomiędzy ewidencją prowadzoną według kart kontowych (kartotek) dzierżawców/najemców  a  ewidencją  księgową.

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 9624

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl