Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrola Nr 18/2009

Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w Przedszkolu Nr 2

1.

Znak sprawy

IK-0914/5/09

2.

Numer protokołu

18/2009

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Przedszkole Nr 2

4.

Adres jednostki kontrolowanej

43-155 Bieruń, ul. Warszawska 230

5.

Temat kontroli

Sprawozdawczość      i      gospodarka finansowa       od I-IX/2009 r.: w tym przestrzeganie procedur kontroli w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania    wydatków    obejmująca,     co      najmniej

5% wydatków.

6.

Zakres kontroli

I-IX/2009

7.

Daty przeprowadzenia kontroli

21.X-26.X.2009r.

8.

Rodzaj przeprowadzonej kontroli

problemowa

9.

Metoda przeprowadzonej kontroli

wyrywkowa

10.

Wnioski/zalecenia pokontrolne

kontrola nie wykazała nieprawidłowości, które skutkowałyby    wydaniem  zaleceń     pokontrolnych

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 9621

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl