Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrola Nr 31/2007

Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w Referacie Administracji

1.

Numer sprawy:

(Numer protokołu)

31/2007

2.

Nazwa jednostki kontrolowanej:

Urząd Miejski w Bieruniu

Referat Administracji

3.

Adres jednostki kontrolowanej:

43-150 Bieruń, Rynek 14

4.

Temat kontroli:

Realizacja skutków wywołanych oddaniem do użytku nowej części Ratusza i opuszczeniem pomieszczeń biurowych zajmowanych dotychczas przez jednostki organizacyjne podlegające przemieszczeniu.

5.

Daty przeprowadzenia kontroli:

1 - 5.10.2007 r; 20.11.2007 r.

6.

Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń


Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 12660

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl