Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia / Obwieszczenia

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA (2019-04-23)

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO (2019-04-17)

  ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ Ś/C WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA GAZU DO OBIEKTU MIESZKALNEGO”, Bieruń, ul. Łąkowa (2019-04-12)

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA o wydaniu w dniu 08.04.2019 r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ Ś/C WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA GAZU DO OBIEKTU MIESZKALNEGO” - dz. nr 718/80 oraz dz. nr 346/86 i 719/80 (ob. Ściernie, k.m. 3) w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Bieruń, ul. Łąkowa

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Marcina w Bieruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (2019-04-12)

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Marcina w Bieruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Kolejową, linią kolejową i ul. Szlaku Solnego wraz z prognozą oddziaływania na śr (2019-03-29)

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Kolejową, linią kolejową i ul. Szlaku Solnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Ocena stanu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bieruń w 2018 r. (2019-03-12)

  Ocena stanu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bieruń w 2018 r.

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (2019-03-01)

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  TARYFY dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bieruń (2018-11-27)

  TARYFY dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bieruń

  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH (2018-10-25)

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice - Bytom - Chorzów Stary - Mysłowice Brzezinka - Oświęcim oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka" zostało zakończone.

  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH (2018-10-16)

  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

  Redakcja strony: Ogłoszenia / ObwieszczeniaRejestr zmian

  Drukuj Liczba odwiedzin: 60023

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl