Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia / Obwieszczenia

  OBWIESZCZENIE (2019-08-16)

  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Marcina w Bieruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA (2019-08-14)

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  OGŁOSZENIE (2019-08-06)

  Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Kolejową, linią kolejową i ul. Szlaku Solnego

  OBWIESZCZENIE (2019-08-02)

  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Jagiełły, Królowej Jadwigi, Węglowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  OBWIESZCZENIE (2019-08-02)

  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA (2019-07-22)

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  Ocena stanu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bieruń w I kwartale 2019 r. (2019-05-28)

  Ocena stanu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bieruń w I kwartale 2019 r.

  Ocena stanu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bieruń w 2018 r. (2019-03-12)

  Ocena stanu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bieruń w 2018 r.

  TARYFY dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bieruń (2018-11-27)

  TARYFY dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bieruń

  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH (2018-10-25)

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice - Bytom - Chorzów Stary - Mysłowice Brzezinka - Oświęcim oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka" zostało zakończone.

  Redakcja strony: Ogłoszenia / ObwieszczeniaRejestr zmian

  Drukuj Liczba odwiedzin: 63642

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl