Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia / Obwieszczenia

  ZAWIADOMIENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W KATOWICACH O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA WPROWADZENIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH. (2018-12-13)

  ZAWIADOMIENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W KATOWICACH O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA WPROWADZENIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH.

  TARYFY dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bieruń (2018-11-27)

  TARYFY dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bieruń

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA (2018-11-27)

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie Turyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (2018-11-23)

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Turyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH (2018-10-25)

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice - Bytom - Chorzów Stary - Mysłowice Brzezinka - Oświęcim oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka" zostało zakończone.

  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH (2018-10-16)

  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

  Zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Bieruń na lata 2018 - 2021 (2018-10-05)

  Zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Bieruń na lata 2018 - 2021

  Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bieruń w II kwartale 2018 r. (2018-09-06)

  Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bieruń w II kwartale 2018 r.

  ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA (2018-09-05)

  ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 30.08.2018 r. (2018-09-03)

  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 30.08.2018 r.

  Redakcja strony: Ogłoszenia / ObwieszczeniaRejestr zmian

  Drukuj Liczba odwiedzin: 52234

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl