Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Organizacje pozarządowe

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ (2019-07-24)

Nabór kandydatów na członka komisji konkursowej oraz udziałem w jej pracach dotyczących otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz upowszechniania kultury i sztuki w 2019 r.

WYNIKI KONKURSU PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM (2019-07-15)

Wybrano ofertę Bieruńskiego Stowarzyszenia Trzeźwości KLUB DROMADER.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT (2019-07-10)

Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz upowszechniania kultury i sztuki.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka komisji konkursowej (2019-07-01)

Nabór kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn. „Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez wspieranie i promocję zdrowego trybu życia oraz uświadamianie zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu”.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT (2019-06-05)

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WSPÓŁPRACY GMINY BIERUŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2018 (2019-05-10)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WSPÓŁPRACY GMINY BIERUŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2018

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT (2019-01-22)

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W 2019 ROKU

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ (2018-12-31)

Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza nabór kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

OTWARTY KONKURS OFERT (2018-12-14)

Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację W 2019 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BIERUŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK (2018-11-19)

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BIERUŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK

Redakcja strony: Organizacje pozarządoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 37968

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl