Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości – segment A, II piętro, pokój nr 17.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek „uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu”.

V. TERMIN ODPOWIEDZI:

Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu jest nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu (każdorazowo wyznacza się go w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu). Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Ostateczną decyzję podejmuje Rada Miejska, o czym informuje się wnoszącego uwagi.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zgodnie z art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygnięcia o nieuwzględnieniu uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

VII. OPŁATA

Nie pobiera się opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 – 150 Bieruń.

IX. UWAGI

O odrzuceniu uwag rozstrzyga Rada Miejska w uchwale przyjmującej plan zagospodarowania przestrzennego.

X. ZAŁĄCZNIKI:

- brak

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GPN IV [ 1 ]
UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 567
15-11-03 07:58
310.89KB

Redakcja strony: Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wgląduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl