Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Zbieranie danych jest obowiązkowe w celu realizacji ustawowych zadań oraz uprawnień lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W sytuacji dobrowolności podawania danych, osoby będą o tym fakcie informowane. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Redakcja strony: Ochrona danych osobowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1638

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl